GIới Thiệu Club

Celadon Thể thao & Resort Club là một câu lạc bộ độc quyền sở hữu, phát triển, quản lý và điều hành bởi Celadon City, một công ty con thuộc sở hữu của Tập đoàn Gamuda Land.

Celadon Sports & Resort Club is a proprietary club owned, developed, managed and operated by Celadon City, a wholly owned subsidiary of Gamuda Land. Located within the Aeon mall vicinity to cater to the business and leisure needs of members and residents. Celadon Sports & Resort Club is strategically situated off the N1 Highway, a mere 3 minutes away from the hustle and bustle of Tân Phú District.

No. 70, N1 Street,
Phường Sơn Kỳ,
Quận Tân Phú.
Tel: +84 8 6252 8999
Fax: +84 8 6267 3906
Email: info@celadonclub.vn